Algemene Voorwaarden2018-06-01T14:35:02+00:00

Algemene voorwaarden

 1. Bij het kopen van een bijlespakket accepteert uw onze algemene voorwaarden.
 2. Alle bijlespakketten/uren blijven maximaal 1 jaar (365 dagen) op uw account staan.
 3. De kosten voor het proefpakket bedragen €10.00 per uur en het proefpakket is éénmalig te gebruiken.
 4. De kosten voor bijlespakket Basis bedragen €20,00 per uur.
 5. De kosten voor bijlespakket BasisPlus bedragen  €18,00 per uur.
 6. De kosten voor bijlespakket Intensief bedragen €17,00 per uur.
 7. De kosten voor bijlespakket IntensiefPlus bedragen €16,00 per uur.
 8. De kosten per uur die u negatief in uw account komt te staan, bedragen €18,00 per uur. Uitleg: U kunt uren negatief komen te staan in uw account op het moment dat u een afspraak maakt met een bijlesdocent voor een bijles met een langere tijdsduur dan het aantal uren wat u nog in uw account heeft.
 9. Uren waarvan u geen gebruik meer wenst te maken zijn niet in te wisselen tegen geld.
 10. Verandering in de relatie tussen bijlesdocent en klant moeten worden gemeld aan BijlesMatch.
 11. Afzeggingen van afspraken moeten 24 uur van tevoren worden gemeld aan de bijlesdocent. Indien dit niet gebeurt wordt er 1 uur van uw account afgeschreven.
 12. Bij een no-show van een klant wordt de duur van de overeengekomen bijlesduur van uw account afgeschreven.
 13. Als de docent langer dan 15 min of meer dan 5 km moet reizen worden er reiskosten in rekening gebracht. Hoeveel de reiskosten zijn hangt af van hoe ver u van de bijlesdocent af woont. Reiskosten worden als ‘extra’ uren (kwartier, half uur of driekwartier) gedeclareerd per bijles door de bijlesdocent.
 14. Gedeclareerde uren worden na 3 dagen automatisch afgeschreven van uw account. In deze 3 dagen heeft u de tijd om de declaratie af te wijzen, mits u een geldige reden heeft. Komt u er na de periode van 3 dagen achter dat u het niet eens bent met de declaratie, dan kunt u altijd contact opnemen met BijlesMatch(mits in het bezit van een geldige reden).
 15. Wij kunnen niet 100% garanderen dat u altijd dezelfde bijlesdocent heeft. Indien dit niet lukt, zullen wij in overleg met u een andere geschikte bijlesdocent vinden. Mocht dit niet lukken, zal BijlesMatch geen kosten in rekening brengen.
 16. Gekochte bijlespakketten dienen in 14 dagen betaald te worden. Het is niet mogelijk in termijnen te betalen.
 17. Indien wij de betaling, na het versturen van een herinnering per mail, nog steeds niet hebben ontvangen, zal BijlesMatch u een schriftelijke aanmaning versturen. Mocht de aanmaning niet voldaan worden zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor zijn voor u.
 18. Gekochte bijlespakketten zijn na 14 dagen niet meer te annuleren.
 19. Het is niet toegestaan om, buiten BijlesMatch om, bijlessen af te nemen bij de bijlesdocenten waarmee u via BijlesMatch in contact bent gekomen.
 20. BijlesMatch behoudt zich het recht om, onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen met BijlesMatch, diensten uit te besteden aan derden.
 21. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u automatisch ook akkoord met onze privacy statement.